Uncategorized

Анкетата за изследване удовлетвореността на служителите – кратка инструкция за употреба

Човешкия капитал е най-ценният актив на всяка една организация, а мотивацията на служителите за работа е от критична важност за оцеляването и развитието на компаниите. Инструмент за изследването на удовлетвореността на служителите е анкетата, която освен, че позволява на работодателите да се ориентират каква е „работната температура“ във фирмените структури би могла да донесе и неочаквана и полезна допълнителна информация.

Кое е това, което работи на база на нашата практика?

1. Оптималният вариант за целта е да се използва външен посредник, който ще организира проучването, ще проведе анкетата и ще обработи и систематизира резултатите от нея. Ползите от това са професионалният опит и подход и абсолютната конфиденциалност, която е критично необходима, така че служителите да са напълно спокойни, че мнението им ще остане анонимно и ще могат да споделят всичко това, което ги смущава и за което не могат да говорят открито.

2. Когато провеждаме проучването предварително дефинираме областите, които искаме да изследваме и фокусираме въпросите си в тях. Стремим се да не задаваме прекалено много въпроси, от пет до седем са достатъчни, защото в противен случай рискуваме да получим кратки и неинформативни отговори.

Ако са налице индикации, че в някоя област съществува напрежение, използваме случая да задълбочим изследването в нея, за да открием проблема.

Ако е налице проблем в определено звено на компанията /дирекция, отдел, регионална структура/ не е добре да правим анкета само за конкретното звено, защото по този начин бихме внесли допълнително напрежение и в останалите структури.

3. Важно е как се поднасят въпросите, за това е необходимо да ги формулираме прецизно. За да извлечем максимално много информация, те трябва да са отворени, но не трябва да са двойни, сугестивни или предполагащи социално-желателни отговори.

В случаите, когато анкетата се провежда регулярно /например на годишна база/ не бива да има еднакви или идентични въпроси към служителите. Практиката ни показва, че вместо да съберем по-задълбочена информация по въпроса, това има по-скоро обратен ефект върху служителите, оставяйки ги с усещането за процедура „на хартия“.

4. За нас самите беше изненадващ фактът, че много често пречки за оптималното функциониране на организацията могат да се окажат външни фактори. Анкетата е чудесна възможност да получим информация от нашите служители как работят с клиенти, доставчици и контрагенти на компанията. От отговорите можем да съберем важна информация за скрити проблеми, които възпрепятстват работния процес и чиито решаване е в правомощията изключително на мениджмънта на компанията.

5. Синтезирането на данните и анализът на информацията от проучването трябва да се направи много внимателно и задълбочено. По тази причина е добре да се потърси външен специалист по човешки ресурси, който ще има страничен поглед върху резултатите и ще може да открие евентуални несъответствия и правилното им тълкуване в случай, че получените резултати са двусмислени.

6. Може би най-важната част от изследването на удовлетвореността на служителите е последваща реакция от страна на мениджърите. Нека служителите не остават с впечатление, че са били участници във формална процедура, тяхната откровеност е била излишна, идеите и проблемите им – нечути и незабелязани а възможностите им да направят промяна – несъществуващи.

Дългият ни опит като консултанти по човешки ресурси показва, че анкетата за изследване на удовлетвореността на служителите е лесен за използване и ефективен инструмент, който може да бъде много полезен на организациите, за които човешкия капитал е осъзнат основен ресурс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *