Uncategorized

ДИГИТАЛНА РЕКЛАМА – Какво да очакваме?

Фактът, че дигиталната трансформация навлиза във всички сфери на бизнеса и ежедневието, вече не е изненада за никого. В последните години рекламният бизнес бе силно засегнат от тази тенденция благодарение на светкавичното развитие на редица иновативни технологии. Представяме Ви няколко основни особености на дигиталната част от рекламната индустрия, въз основа на разговорите ни с водещи професионалисти от бранша в Централна и Източна Европа, и на Балканите.

 

СРЕДАТА

Преобладаващото мнение сред експертите в бранша е, че пазарът е все още слабо запознат с възможностите на дигиталната реклама и е необходимо повишаване на нивата на дигитална култура сред потенциалните (и настоящите) клиенти на услугата, а също така и сред самата рекламна гилдия.

За привличането на клиенти медийните агенции полагат значителни усилия в посока консултиране, представяне на новите решения и развитие на дигитални бизнес модели за продуктите и услугите на клиентските компании. Предвид по-бавното навлизане на технологиите в Източна Европа, пътят към успешното превземане на пaзарен дял от традиционната TV и външна реклама минава през споделяне на знания и разкриване на нови възможности.

ТЕХНОЛОГИЯТА

Въпреки непоклатимата доминация на ключови играчи като Google и Facebook, дигиталната реклама е обект на множество разработки и иновации. Сложната технологична и IT инфраструктура в сектора предлага разнообразие от платформи, инструменти и продукти за достигане на желаната аудитория. Възможностите за интеграция на традиционни и дигитални канали (напр. TV и digital) както и все по-достъпната VR/AR технология разкриват все повече хоризонти пред разработчиците и рекламните/медийните агенции.

Две от ключовите думи в бранша, разбира се, са mobile и video. В ерата на smart устройствата, фокусът е върху създаването на mobile-first и оптимизирано съдържание, споделят специалистите, а по-лесното за възприемане видео съдържание се превръща в предпочитан рекламен носител.

Наред с платформите и иновативните рекламни продукти, компаниите в бранша работят активно и по разработката на метрики и индикатори, които да адресират по адекватен начин въпроса с монетизацията на рекламното съдържание. Предвид разнообразието от начини на плащане, предлаганите платформи и огромните масиви от данни, които секторът генерира, подходящите метрики ще бъдат ключови за създаването на печеливша и справедлива към потребителите рекламна индустрия.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Подобно на редица други индустрии, и тук един от най-значимите проблеми е свързан с намирането на квалифицирани професионалисти. Специфичната комбинация от задълбочени познания по маркетинг и технически умения за програмиране, data mining и работа с big data, е все още трудна за намиране, споделят екпертите. Това важи особено силно в по-малките пазари, където агенциите се нуждаят от професионалисти с още по-широк набор от умения и способност да гледат на услугите и продуктите стратегически, но и да имат практически познания за процеса на микро ниво.

Стремглавото развитие на нови платформи, инструменти и услуги е още едно предизвикателство и за компании, и за професионалисти. За да бъдат в крак с времето и технологиите, са необходими допълнителен капацитет и усилия за непрекъснато учене. Мотивацията и развитието на екипа в тези динамични условия са изпитание за всяка организация.

Adblock технологията поставя множество въпросителни пред индустрията. Все повече потребители използват adblock, включително и на мобилни устройства, което води до нереализирани приходи за рекламните/медийните агенции и техните клиенти. ОТ друга страна това провокира появата на нови платформи и инструменти в и без това сложната от технологична гледна точка бизнес среда.

Сигурността на транзакциите и информацията на клиентите и потребителите са ключови за бизнеса, а също така и за общественото възприятие за самата индустрия.  Посоката за развитие, според професионалистите, с които разговаряхме, е намаляване на технологичните възможности за пробиви в сигурността, а също така и на възможностите за измами и злонамерено поведение от страна на участниците в технологичната верига на дигиталната реклама.

В допълнение, с окончателното влизане в сила на GDPR през май 2018г., компаниите, опериращи на пазара на ЕС, ще бъдат принудени да вземат предвид изискванията на регламента при съхранението и (машинната) обработка на данните на потребителите.

 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Въпреки трудностите, дигиталната реклама има светло бъдеще и предлага множество възможности, споделят ескперти от бранша. Според тях основните посоки за развитие са свързани с крайния потребител – необходими са повече усилия за създаване на продукти и услуги, съобразени с изискванията на потребителя (user centricity), както и по-адекватно сегментиране на пазара. Тази цел би могла да бъде постигната чрез по-сериозен фокус върху потребителско преживяване (UX), създаването на по-малко интрузивни продукти, качествено съдържание, както и персонализирано такова.

Що се отнася до самата идустрия, тя се нуждае силно от оптимизиране на усложнената технологична инфраструктура, споделят специалистите. Също така, внимание трябва да се обърне на развитието и прилагането на digital-first бизнес модели, и не на последно място – изместване на фокуса от брандовете към конкретни продукти.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *