Професионално прегаряне: Превенция и корпоративно лечение


Понятието „психично здраве“ набира все повече популярност, но често още си задаваме въпроса какво стои зад него. Най-простият отговор на въпроса „какво е психично здраве“ всъщност е „да се чувстваме добре и да сме пълноценна част от обществото“. Здравето вече се разглежда като съвкупност от нашето физическо, психическо и социално благоденствие. Именно това ни позволява да разгърнем потенциала си, да се справяме с предизвикателствата, да се наслаждаваме на живота и да бъдем пълноценни както на работното си място, така и сред семейството и приятелите.

За съжаление, много са факторите, които могат да нарушат този баланс. Един от основните виновници за това е burnout-ът или иначе казано – професионално прегаряне. То може да се проявява в различна степен и по различен начин, като например тревожност, депресия, панически кризи. Катализаторите на този процес също могат да бъдат от всякакво естество – от лични проблеми до фактори на работната среда.

Новите тенденции изместват фокуса върху човека като водещата сила за една организация. За да просперира организацията, тя има нужда от силен екип, който да работи пълноценно, мотивирано и енергично за постигането на поставените цели. Обикновено, когато се говори за психично здраве, големите организации считат, че това не влияе пряко на тяхната дейност и просперитет. Позицията им често е: „Личните проблеми на служителите остават извън организацията!“. Именно тази нагласа обаче може да коства на организацията ценни кадри и финансови загуби.

Затова е важно да се обърне специално внимание на превенцията на burnout-a. Това, разбира се, изисква както финансови средства, така и време, но водещи тук трябва да бъдат крайните ползи, предвид постоянно завишаващите се изисквания на средата, водещи до все по-високо ниво на професионален стрес, което от своя страна понижава продуктивността, качеството и безопасността на работата.

Задачата на организациите тук е да въведат програми за превенция и справяне с бърнаут (т. нар. корпоративно лечение). Те, разбира се, могат да бъдат адаптирани според вида и нуждите на компанията и екипа – възможностите са много, ползите също. Важно е, организациите да се фокусират върху добавената стойност на корпоративното лечение и да се абстрахират от съпътстващите подобни програми разходи. Подобряването на психологичното състояние на служителите води директно до пивишаване на производителността и ангажираността в работата, а оттам и до по-голяма организационна стабилност. Други позитиви са засилване на мотивацията, намаляване на текучеството и броя на дните в болнични, а всичко това рефлектира и върху качеството на работата. Това е и причината вниманието все по-активно да се насочва към разработването на нови и гъвкави форми за осигуряване на устойчивостта на хората и способността им за справяне с кризи.

А ето и кои са някои от инструментите, които могат да повлияят положително на психическото благополучие на служителите:

  • Професионална психологична подкрепа за справяне с лични/работни казуси (дистанционно или присъствено)
  • Програми за управление на стреса
  • Трейнинг/коучинг за развитие на специфични умения и адаптиране към (изисквания на) работната среда
  • Други: допълнителни здравни осигуровки, финансови инструменти, фитнес и зони за релакс в офиса, карти за отстъпки за възстановителни процедури…
  • Тийм билдинг програми

А мотото е: „От здравето на служителите, към здравето на организацията!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *