Другото лице на организационната структура

 

Често сме чували термина „организационна структура“. Той обикновено е свързан с формалните отношения в една организация, процесите на управление, облика на различните звена и силно повлиява на ефективността, с която действа организацията. Когато попаднем в един работен екип и заемем определена длъжност, ние автоматично се превръщаме в елемент от тази добре смазана машина и ставаме част от организационната структура. Наред с всички длъжности и отговорности, които един служител изпълнява в организацията, той нерядко има и други „неформални“ такива. Тук идва времето да поговорим и за неформалните организационни структури.

Кой е онзи човек от екипа, към когото винаги се обръщам за личен съвет? На кого разчитам, когато имам нужда от професионално наставление? С кого обичам да пия кафето си в обедната почивка? Кой е онзи член на екипа, който е роден лидер?

Отговаряйки си на всички тези въпроси, можем лесно да добием представа за неформалните отношения в организацията. Това са онези длъжности, които не присъстват в трудовия ни договор и длъжностната ни характеристика, но са изключително важни, за да се създаде благоприятен работен климат и за да може една организация да се движи напред. Чрез анализ на неформалната структура на една организация, можем да добием представа за динамиката и характеристиките на сътрудничеството, да направим план за ефективно управление и преразпределение на ролите.

Съществуват услуги, като FNA (Friisberg Network Advisory), които чрез подробен анализ на организационната йерархия и ролите в нея, ни дават индикация за това:

• Кои са ключовите служители и какви са техните най-силно изявени качества за функционалността на екипа…
• Кои са рисковите служители в екипа…
• Какви са отношенията в различните звена и екипи и как си взаимодействат те…
• Какви са възможностите за оптимизиране на работния процес и повишаване на ефективността…
• Как може да бъде подобрен организационният климат…

Ефективните организационни структури могат не само да стимулират растежа и развитието на една организация, но и да допринесат за благосъстоянието на служителите в нея. Визуализацията на тези структури, с фокус най-вече върху неформалните такива, дава възможност на мениджърите да ръководят и да навигират служителите си. Чрез анализа на неформалните отношения в организацията, лидерите добиват представа за изключително сложната мрежа за споделяне на знания, лични отношения и кооперация.

Познавайки неформалните функции на всеки един служител в комбинация с неговите формални задължения, лидерите могат да вземат адекватни решение за това:

• Как могат да бъдат преразпределени ролите и задълженията между служителите, така че всеки да получи шанс да разгърне своя потенциал и да е от най-голяма полза за организацията…
• Каква е функционалността на организационната йерархия и как може да бъде подобрена тя…
• Кои служители могат да бъдат определени като ключовите лидери и най-значимите за организацията експерти…

За всеки лидер е важно да познава своите служители, техните нужди и техните силни и слаби страни. 360-градусовата обратна връзка е един от най-ефективните начини за получаване на информация за това как функционира един екип в своята сърцевина и как могат да бъдат стимулирани участниците в него. От друга страна за всеки служител е важно да бъде мотивиран и приветстван от работната среда, за да може да разгърне своя потенциал и да даде своя принос за развитието на организацията.

Неформалните организационни структури и тяхното развитие могат да се превърнат в ключа към успеха на една организация, затова всяка инвестиция в анализа и разгръщането на този аспект, е и инвестиция в бъдещето на организацията!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *