Дигитализация – нова реалност във време на криза или очаквано развитие в света на бизнеса

 

 

Новата реалност, с която се сблъскваме, ситуацията на криза, в която се намира целият свят се оказва катализатор на много процеси и промени в бита и социалния живот на хората и в развитието на бизнеса.Социалните и икономически въздействия на пандемията към този момент са все още трудни за предвиждане. Наред с опасенията за здравето на населението, опасенията от сериозна икономическа криза също витаят във въздуха. Поради наложените ограничения голяма част от организациите трябва фундаментално да преосмислят своя подход и да развият различна култура на работа. Голяма част от световните проучвания, свързани с развитието на бизнеса в настоящата ситуация и с влиянието на пандемията върху неговия облик, сочат, че всъщност това предизвикателство, пред което е изправен съвременният свят само ще ускори процеси, които вече са в ход на развитие.

Пример за такъв процес е дигитализацията, която сега заема своето място не само като една добра възможност за организациите да развият своя бизнес, но и като необходима мярка за справяне с кризата. Анализите на пазара и бизнеса сочат, че настоящата кризисна ситуация поставя нуждата от бързо и ефективно развитие и интегриране на различни инструменти и подходи, които да внедрят дигитализацията като модел на функциониране на една организация. Въвеждат се и се разработват нови инструменти за виртуална комуникация в различни условия и според нуждите на организацията както и такива, с помощта на които организациите да запазят поне част от услугите, които предлагат (а с това и своята идентичност на пазара).

Освен за организациите промени ще настъпят и в бита на хората, особено на онези, които тепърва ще трябва да се адаптират към новата реалност и за които дигитализацията и формите на работа, които тя предлага, са само познато от бизнес журналите понятие. За други пък дигитализацията може да се окаже удобен случай за по-оптимално адаптиране на работата в ежедневието и да постави нови възможности за личностно и професионално развитие.

Несъмнено внезапните промени, пред които хората и бизнесът са изправени, водят със себе си и редица въпроси, тревоги и неизвестни. Един от тези въпроси, който обаче е жизнено важен е “Може ли да се излезе от кризата с високо вдигната глава?”. Безспорно темповете на реорганизация, които налага пандемията, ще предизвикат промени в йерархичната организационна структура и в бита и социалната среда на хората, ще се наложат инвестиции на време, финанси и екипност, за да се излезе от тази криза с повече позитиви, отколкото щети, но такива със сигурност ще има.

С тази статия поставяме началото на една кратка поредица, в която искаме да ви запознаем с процеса на дигитализация, нейните последици както за организациите и бизнеса, така и за хората, плюсовете и минусите на този процес и разбира се, перспективите пред HR – специалистите. Условията на криза, в коите се намираме, могат да бъдат едно ново начало за процеси като генерирането на данни, подбора на кадри без и/или с ограничен физически контак както и обучаването на кадри. Ние от Toro Group S вярваме в положителната промяна, в успеха на новото и се надяваме заедно да преминем през тази “нова реалност” с повече опит и продобити умения!

 

Бъдете здрави и отговорни!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *