Lifelong Learning – нещо ново всеки ден!

Posted Leave a comment

“Човек се учи, докато е жив” – предполагам, че сте чували този израз стотици пъти, но това никак не е случайно. Тази добре позната на всички ни фраза всъщност стои в основата на още един от съвременните “трендове”, а именно ученето през целия живот или lifelong learning. Днес това се смята за критичен фактор не […]